Lindsey Williams

Lindsey Williams
Lindsey Williams

Mae Lindsey wedi treulio ei holl gyrfa ym maes cyfathrebu’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus.

Bu am dros 10 mlynedd yn Gyfarwyddwraig Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) - llais y sector gwirfoddol yng Nghymru. Cyn hynny, bu’n gweithio am chwe blynedd fel ei Phennaeth Cyfathrebu.

Mae Lindsey’n credu’n gryf yng ngwerth gwaith a chyfraniad grwpiau gwirfoddol i gymdeithas. Mae hi'n gwybod beth yw gwerth cyfathrebu i’r sector o ran cyfleu neges, newid meddyliau pobl, codi a dosbarthu arian, cynyddu aelodaeth a sicrhau ymglymiad rhanddalwyr.

Mae ei phrofiad helaeth yn cynnwys adeiladu brandiau a hunaniaeth corfforaethol, creu a datblygu gwefannau, llunio strategaethau marchnata a chyfathrebu, a rheoli cyfryngau cymdeithasol.

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©