Swyddi Gwag

Swyddog Buddsoddi’n Lleol (30 awr yr wythnos)

£32,600 Cyfwerth ag Amser Llawn

Sail: Gartref yng ngorllewin Cymru

Contract cyfnod penodol am 2 flynedd, yn destun adolygiad

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gefnogi’r rhaglen Buddsoddi’n Lleol mewn dwy/tair cymuned a helpu cymunedau i ddatblygu cynlluniau ar gyfer buddsoddiad. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gartref, ond bydd yn rhaid iddo ef/hi deithio’n helaeth a gweithio’n aml gyda’r nos, ac ar y penwythnos o bryd i’w gilydd. Mae mynediad i gar yn hanfodol. Bydd y swydd yn gyfrifol am ardaloedd y rhaglen yn Abertawe, Aberdaugleddau a Llanelli.

Pecyn Ymgeisio

I wneud cais: anfonwch eich CV a llythyr esboniadol yn nodi sut rydych chi’n bodloni gofynion manyleb y person at: info@bct.wales

Cysylltwch â Chris Johnes, Prif Weithredwr BCT ar 07736 158817 i gael sgwrs anffurfiol.

Dyddiad cau:  Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

Cyfweliadau:  Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©