Sut mae popeth yn gweithio

Sut mae Buddsoddi’n Lleol yn gweithio

Bydd pobl y gymuned yn edrych ar gryfderau eu cymuned ac ar y sgiliau sydd i’w cael yno, yn penderfynu sut i symud ymlaen, ac yn cynllunio a chyflwyno gweithgareddau a phrosiectau fydd yn ei gwneud hi’n lle gwell i fyw.

Mae tair rhan i’r rhaglen:

Dechrau Arni

gychwyn cefnogaeth Buddsoddi’n Lleol, ac lle y bydd angen, bydd cronfa bychanar gael i ddweud wrth bawb am raglen Buddsoddi’n Lleol, i helpu tynnu pobl i mewn i’r gwaith, ac i ddatblygu gweledigaeth o’r hyn all fod yn y gymuned.

Y cam nesaf fydd i siarad â phobl o bob oed, diddordeb a rhan o’r ardal, ac yna i edrych ar yr hyn sydd eisoes gan y gymuned, yr hyn fyddai pawb am ei weld yn cael ei ddatblygu, a’r gweithgareddau a’r prosiectau fyddai’n sicrhau’r datblygiad. Byddai hyn i gyd yn cael ei ddwyn at ei gilydd mewn cynllun Buddsoddi’n Lleol.

Canllaw'r Cynllun: Y Cyfnod Cychwyn Arni

Hybu Newid

Dyma ran pwysicaf y rhaglen. Mae hyd at £1miliwn ar gael dros ddeng mlynedd i’r gymuned allu gweithredu ei chynllun Buddsoddi’n Lleol.

Mae’n debyg y bydd blaenoriaethau a chynllun lleol pob cymuned yn wahanol, ac oherwydd hynny bod eu cyfnodau Hybu Newid yn wahanol hefyd. Serch hynny, bydd un peth yn gyffredin i bob un, sef bod y gwaith o greu’r newid er gwell, hir-dymor, yn nwylo unigolion a grwpiau o’r cymunedau eu hunain.

Cymuned Ddysgu

Bydd yr agwedd yma i’w weld yn ystod pob rhan o’r rhaglen. Bydd yn rhoi cyfle i bobl cymuned gymryd rhan mewn gweithgareddau fydd yn help iddyn nhw weithredu eu cynllun lleol. Fe all hynny olygu unrhyw beth, o gwrs hyfforddiant ar sgil penodol i ymweliad â phrosiect tebyg mewn cymuned arall. Bydd yn rhoi cyfle hefyd i bobl o bob un o 13 ardal Buddsoddi’n Lleol gyfarfod a rhannu profiadau.

 

 

 

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©