Zunaira Hassan
Zunaira Hassan
Zunaira Hassan
Swyddog Buddsoddi’n Lleol
Cysylltu
01633 328002
07736 158 828
zunaira.hassan@bct.wales

 

Mae Zunaira’n un o Swyddog Buddsoddi Lleol de Cymru.

Mae ganddi bron i bymtheng mlynedd o brofiad o weithio gyda chymunedau amrywiol eu hethnigrwydd. Bu’n gweithio gynt fel Rheolwr Gweithredu Gwasanaethau Ymglymiad Cymunedol NewLink Wales, corff nid-er-elw’n gweithio ym maes camddefnydd sylweddau. Ei gwaith yno oedd cynrychioli anghenion cymunedau amrywiol eu hethnigrwydd yn y maes camddefnydd sylweddau, rheoli prosiectau ymglymiad cymunedol a chyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth ddiwylliannol i asiantaethau a gwirfoddolwyr. Mae hi hefyd yn gydawdur y pecyn cymorth ar ymglymiad, ‘Axis All Areas’ - y cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Cyn hynny bu’n gweithio ar Brosiect Ymglymiad Cymunedol Cymru NewLink yng Nghasnewydd, yn llunio ac yn cyflwyno sesiynau gwybodaeth ddiwylliannol briodol ar gamddefnydd sylweddau i gymunedau amrwyiol eu hethnigrwydd.

O 2002 i 2008 bu Zunaira’n gweithio gyda chymunedau Casnewydd i adnabod rhwystrau a bylchau yn narpariaeth y gwasanaeth iechyd, ac i gefnogi mynediad i’w wasanaethau.

 

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©