Rachel Harding
Rachel Harding
Rachel Harding
Swyddog Buddsoddi Lleol
Cysylltu
01487 566002
07736 158 827
rachel.harding@bct.wales

Mae Rachel ar absenoldeb mamolaeth ar hyn o bryd.

Fel Gweithiwr Buddsoddi Lleol mae Rachel yn gweithio gyda sawl cymuned yn ne Cymru.

Yn ei swydd flaenorol roedd yn Uwch-swyddog Partneriaethau Tîm Cymunedau ac Adfywio De Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyn hynny fe weithiodd i nifer o wahanol gyrff amgylcheddol megis Groundwork a’r Ganolfan Technoleg Amgen mewn meysydd yn cynnwys datblygu cymunedol a gweithio mewn partneriaeth.

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©