Nicky Getgood
Nicky Getgood
Nicky Getgood
Cynorthwyydd Gwaith Gweinyddol a Chyfathrebu
Cysylltu
029 2120 2280
07712 520 005
nicky.getgood@bct.wales

Mae Nicky yn meddu ar brofiad helaeth mewn cefnogi gwaith gweinyddol a chyfathrebu. Cyn ymuno gyda'r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, bu Nicky yn gweithio yn Talk About Local. Roedd yn helpu pobl i fynd ati i lunio a datblygu gwefannau cymunedol a phroffiliau ar-lein drwy hyfforddiant, trefnu digwyddiadau a chreu cynnwys gwefan a chyfryngau cymdeithasol deniadol.

Bu Nicky hefyd yn gweithio fel Cynorthwyydd E-ddysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gefnogi'r gwaith dylunio a datblygu ynghlwm ag adnoddau a deunydd dysgu ar-lein ar gyfer Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Yn ei amser rhydd, bu Nicky unwaith yn rheoli'r wefan 'hyperlocal' poblogaidd o Birmingham sef Digbeth is Good. Ar hyn o bryd mae'n cadw golwg ar RoathTots, sef gwefan ar gyfer rheini a gofalwyr plant cyn oed ysgol yng Nghaerdydd.

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©