Moira Williams
Moira Williams
Moira Williams
Rheolwr Cyllid
Cysylltu
07736 158 821
moira.williams@bct.wales

Bu Moira’n gweithio ym maes cyllid y sector nid-er-elw ers dros 16 mlynedd. Cyn ymuno â’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau roedd hi’n Reolwr Cyllid Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru.

Bu hi hefyd yn Bennaeth Cyllid a Llywodraethiant i Ganllaw Online Cyf - gwasanaeth cynghori pobl ifanc – ac yn Reolwr Cyllid i’r corff amgylcheddol ARENA Network.

Mae Moira’n gyfrifydd cymwysedig ac yn aelod o ACCA, a bu’n gweithio am rai blynyddoedd ar ddechrau ei gyrfa fel cyfrifydd yn y sector preifat.

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©