Kate McCabe
Kate McCabe
Kate McCabe
Swyddog Buddsoddi Lleol
Cysylltu
07701 385991
kate.mccabe@bct.wales

Mae Kate yn frwdfrydig dros gydweithio yn y gymuned a grymuso cymunedau er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi'n meddu ar dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi yn ymwneud â datblygu cymunedol a gwaith cefnogi.

Bu hi'n gweithio i Ramblers Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymunedau'n Gyntaf ymysg mudiadau eraill.

Yn ogystal â'i swydd yn BCT, mae hi hefyd yn gweithio fel Swyddog Datblygu yn Dynamix Coop. Hefyd, mae hi’n Aelod Gyfarwyddwr o'r Ymddiriedolaeth Datblygu Cymuned Hill yn Abertawe.

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©