Gwen Thirsk
I speak Welsh
Gwen Thirsk
Gwen Thirsk
Swyddog Buddsoddi’n Lleol
Cysylltu
01286 498002
07736 158 829
gwen.thirsk@bct.wales

Mae Gwen yn gweithio i ni yng ngogledd Cymru ar y cynllun Buddsoddi’n Lleol

Mae ganddi dros bymtheg mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector datblygu cymunedol a hefyd gyda phobl ifanc.  Mae hi wedi dal swyddi fel Cydlynydd Cymunedau’n Gyntaf a Swyddog Chyfranogaeth Pobl Ifanc ac wedi gwneud gwaith llawrydd fel hwylusydd, ymchwilydd, hyfforddwraig a datblygydd prosiectau.

Yn ei swydd ddiwethaf bu hi’n gweithio gydag Achub y Plant yn hyfforddi a chydlynu fel rhan o gynllun grymuso rhieni FAST. Bu hi hefyd yn gweithio fel swyddog cynllun ar brosiect oedd yn rhoi llais i bobl ifanc ac yn eu cefnogi nhw i ymgyrchu.

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©