Emma Shepherd
Emma Shepherd
Emma Shepherd
Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau
Cysylltu
07736 158 820
emma.shepherd@bct.wales

Mae Emma wedi gweithio ym maes cyfathrebu elusennau, y celfyddydau ac addysg ers dros 15 mlynedd.

Cyn dod i weithio i’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau bu’n gweithio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru lle roedd yn gyfrifol am greu cynnwys blog y Coleg, am lunio a golygu cyhoeddiadau ac am reoli cyfryngau cymdeithasol.

Gweithiodd hefyd fel Swyddog Cyfathrebu i Gyngor Ffoaduriaid Cymru a Phrifysgol De Cymru. Cyn hynny roedd yn is-olygydd ac yn ysgrifennu ar gyfer cylchgronau.

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©