Chris Johnes
I speak Welsh
Chris Johnes
Chris Johnes
Y Prif Weithredwr
Cysylltu
07736 158 817
chris.johnes@bct.wales

Mae gan Chris, fel un sydd ag ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol a hyrwyddo llais i’r bobl mewn penderfyniadau, brofiad helaeth o arwain yn y sector nid-er-elw.

Gweithiodd yn ei swydd flaenorol fel Cyfarwyddwr Rhaglen Dlodi Oxfam UK, lle bu’n arwain ymgyrch llygad y cyhoedd ar dlodi bwyd, ynghyd â gwaith datblygu strategol, adeiladu partneriaethau a chodi arian yr elusen. 

Cyn hynny roedd yn Bennaeth Oxfam Cymru, lle bu’n gyfrifol am ehangu’n sylweddol rhaglen gwrth-dlodi’r elusen, yn ymgyrchu ynglŷn â materion byd-eang yn ymwneud â newid hinsawdd a chymorth, ac yn cynyddu dylanwad Oxfam ar Lywodraeth Cymru a chyrff dinesig. 

Cafodd ei brofiad mwyaf o gefnogi cymunedau yng Nghymru fel Cydgordiwr cenedlaethol Rhwydwaith Gefnogi Cymunedau’n Gyntaf lle bu am saith mlynedd yn arwain partneriaeth o wyth o gyrff oedd yn rhoi cefnogaeth i fentrau cymdeithasol a phartneriaethau Cymunedau’n Gyntaf ymhob ran o Gymru.

Mae o hefyd wedi gweithio yn y Cynulliad Cenedlaethol, a chyda dwy elusen datblygu cymunedol yn Ne Affrica.

Ar hyn o bryd mae’n aelod o fyrddau rheoli Grŵp Tai Cadarn a chwmni budd cymunedol Pont, ac yn gadeirydd Hub Cymru Africa.

 

Tudalen flaenorol
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©