Rhwydwaith y Sector Cymunedol: Cyngor

Rhwydwaith y Sector Cymunedol: Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Mae BCT yn gweithio gyda Planed i gynrychioli'r sector cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Mae’r Cyngor hwn yn fforwm er mwyn i’r trydydd sector siarad â Llywodraeth Cymru a chlywed ganddi, a daw ei gynrychiolwyr o 25 o rwydweithiau gwahanol yn y trydydd sector. Bydd y Cyngor yn cyfarfod â holl Weinidogion Llywodraeth Cymru ddwywaith y flwyddyn. 

Yn ogystal â chyfleoedd i gyfathrebu â Llywodraeth Cymru, byddwn hefyd yn helpu aelodau o’n rhwydwaith i rannu profiadau a dysgu oddi wrth ei gilydd.

Mae Rhwydwaith y Sector Cymunedol yn cynrychioli sefydliadau sy’n gweithio mewn ardaloedd daearyddol penodol er budd pobl sy’n byw yn yr ardaloedd hynny. Drwy’r rhwydwaith hwn, byddwn yn edrych ar ddiddordebau a phryderon y sector cymunedol ac yn ymateb i’r cynigion y bydd y Llywodraeth yn eu rhoi gerbron.

Ymunwch â ni!

Os ydych chi’n gweithio mewn sefydliad yn y sector cymunedol a’ch bod chi’n awyddus i ymuno â’n rhwydwaith, cysylltwch â ni. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Chris Johnes neu Emma Shepherd ar 02921 202280.

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©