Trowbridge a Llaneirwg

Mae Trowbridge a Llaneirwg yn gymunedau cyfagos i'r dwyrain o Gaerdydd. Mae dros 16,000 o bobl yn byw yn yr ardal sy'n ei gwneud yr ardal fwyaf rydym ni'n gweithio ynddi.

Mae sawl ysgol gynradd yn yr ardal ynghyd â choleg, canolfan addysg gymunedol a dwy ganolfan gymunedol. Mae llawer o grwpiau a gweithgareddau hefyd ar fynd yn y gymuned - o gydweithfaoedd bwyd i grwpiau cyfeillion, clwb cerdded i grŵp llesiant yn ogystal â chlwb chwaraeon a gweithgareddau ieuenctid. 

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol

Zunaira Hassan
07736 158828 or 01633 328002

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £6,150.00
Total £6,150.00

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©