Plas Madog

Ystâd o dai i’r de o Wrecsam ydy Plas Madog lle mae bron i 2,000 o bobl yn byw. Mae canolfan hamdden a phwll nofio Splash Magic, sy’n cael ei redeg gan bobl y gymuned, ar yr ystâd hon.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol I speak Welsh

Gwen Thirsk
0773 158829 neu 01286 498002

Cynllun Hybu Newid

Cynllun Hybu Newid Medi 2017

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £13,990.00
Hybu Newid £116,867.87
Total £130,857.87

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.