Plas Madog

Ystâd o dai i’r de o Wrecsam ydy Plas Madog lle mae bron i 2,000 o bobl yn byw. Mae canolfan hamdden a phwll nofio Splash Magic, sy’n cael ei redeg gan bobl y gymuned, ar yr ystâd hon.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol I speak Welsh

Gwen Thirsk
0773 158829 neu 01286 498002

Cynllun Hybu Newid

Cynllun Hybu Newid Medi 2017

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £13,990.00
Hybu Newid £219,233.91
Total £233,223.91

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©