Phillipstown

Pentref oedd yn arfer bod yn bentref glofaol yn Nhredegar Newydd, Cwm Rhymni ydy Phillipstown. Mae bron i 5,000 o bobl yn byw yno.

Mae yno ysgol gynradd, swyddfa bost a thŷ cymunedol - canolbwynt i bobl y pentref lle caiff clybiau ieuenctid a chlybiau cinio eu cynnal.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol

Zunaira Hassan
07736 158828 neu 01633 328002

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £11,455.13
Total £11,455.13

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©