Pen-y-waun

Pentref y tu allan i dref Aberdâr ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ydy Pen-y-waun. Mae tua 3,000 o bobl yn byw yno.

Mae llawer o weithgareddau gwahanol ar fynd yn y pentref, o grwpiau rhieni a babanod i orsaf radio cymunedol. Caiff llawer iawn o’r gweithgareddau hyn eu cynnal yng Nghanolfan y Gymuned.

Mae sawl siop a busnes yn y pentref gan gynnwys swyddfa bost, siop pysgod a sglodion, siopau bwyd, clwb cymdeithasol a thafarn. Mae yno hefyd barc chwarae, rhandiroedd ac eglwys.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol

Rachel Harding
07736 158 827 neu 01487 566002

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £19,962.19
Total £19,962.19

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©