Maesgeirchen

Mae Maesgeirchen - neu MaesG i’r bobl leol - yn ystâd fawr o dai ar gyrion dinas Bangor lle mae tua 4,000 o bobl yn byw. Dyma’r drydedd ystâd o dai fwyaf yng Nghymru. Mae Mynydd Bangor yn gwahanu’r ystâd oddi wrth y ddinas ei hun. Does dim ond un ffordd i fynd i mewn i ac i adael Maesgeirchen ac felly mae ymdeimlad cryf o gymuned yno.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol I speak Welsh

Gwen Thirsk
07736 158829 neu 01286 498002

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £22,026.00
Total £22,026.00

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.