Glyn

Mae ardal Glyn ym Mae Colwyn yn amgylchynu llawer o ganol tref Bae Colwyn, Parc Eirias, y Ganolfan Ddinesig ac ardal breswyl sy'n cynnwys hen eiddo Fictoraidd yn bennaf. Mae llawer o'r tai hyn wedi'u trosi yn fflatiau amlddeiliadaeth sy'n eiddo i landlordiaid preifat.  Mae'r ardal hefyd yn arwain at ran o'r traeth sydd wedi'i diweddaru'n ddiweddar.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol I speak Welsh

Gwen Thirsk
07736 158829 or 01286 498002

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £16,112.00
Total £16,112.00

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©