Clase

Ardal faestrefol yng nghymuned Mynydd-bach Dinas a Sir Abertawe ydy Clase. Mae’r ardal tua phedair milltir i’r gogledd o ganol y ddinas ac mae tua 3,200 o bobl yn byw yno.

Mae gan yr ardal ganolfan cymunedol prysur iawn sy’n cynnal llawer o weithgareddau fel chwarae bowliau, dawnsio, karate a band gorymdeithio. Mae’r ganolfan deulu hefyd yn cynnal llawer o weithgareddau i deuluoedd.

Mae pencadlys cwmni DVLA hefyd yn yr ardal hon.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol I speak Welsh

Kate McCabe
07701 385991

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £8,029.12
Total £8,029.12

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.