Cefn Golau

Ystâd o dai yn nhref Tredegar ydy Cefn Golau. Cafodd ei adeiladu yn y 1950au ac mae tua 1,500 o bobl yn byw yno. Mae yno siop leol, swyddfa bost, tŷ cymunedol, adeilad Dechrau’n Deg, clwb cymdeithasol a pharc chwarae.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol

Zunaira Hassan
07736 158828 neu 01633 328002

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £11,546.00
Total £11,546.00

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.