Caerau

Pentref oedd yn arfer bod yn bentref glofaol yng Nghwm Llynfi, Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ydy Caerau. Mae tua 5,000 o bobl yn byw yn y pentref lle mae llawer o bethau ar fynd ymysg y gwahanol grwpiau, adeiladau cymunedol a mentrau cymdeithasol.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol I speak Welsh

Chris Johnes
07736 158817 neu 029 2120 2280

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £20,000.00
Hybu Newid £212,860.73
Total £232,860.73

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.