Aberfan, Ynysowen a Bryn Hyfryd

Mae Aberfan, Ynysowen a Bryn Hyfryd yn ffurfio ward Ynysowen. Mae’r pentrefi tua phedair milltir i’r de o Ferthyr Tudful ac mae tua 3,800 o bobl yn byw yno. Llifa Afon Taf trwy’r ardal hon - gydag Aberfan ar un ochr yr afon ac Ynysowen ar yr ochr arall.

Mae’r ardal yn enwog am Drychineb Aberfan yn 1966 pan fu i domen glo lithro i lawr llethrau’r bryniau gan gladdu nifer o gartrefi ac ysgol y pentref. Lladdwyd 116 o blant a 28 oedolyn.

Tudalen Facebook

Swyddog Buddsoddi Lleol

Rachel Harding
07736 158 827 neu 01487 566002

Cyllid a Ddyfarnwyd

Dechrau Arni £11,819.00
Total £11,819.00

Related Blog Posts

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.