Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

 

Mae’r manylion ar gyfer cysylltu â’r brif swyddfa wedi eu nodi isod. I gysylltu ag aelod penodol o’r staff, ewch i dudalennau staff y wefan lle fe gewch chi’r manylion i gyd

 

Mae’r staff yn gwneud llawer o’u gwaith y tu allan i’r swyddfa, felly os na fydd neb yn ateb y ffôn, gadewch neges. Fe ddown yn ôl atoch chi cyn gynted â bo modd.

 

 

029 2120 2280

Building Communities Trust
Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff
CF10 5FH


Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.