Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

 

Mae’r manylion ar gyfer cysylltu â’r brif swyddfa wedi eu nodi isod. I gysylltu ag aelod penodol o’r staff, ewch i dudalennau staff y wefan lle fe gewch chi’r manylion i gyd

 

Mae’r staff yn gwneud llawer o’u gwaith y tu allan i’r swyddfa, felly os na fydd neb yn ateb y ffôn, gadewch neges. Fe ddown yn ôl atoch chi cyn gynted â bo modd.

 

 

Mae’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn casglu eich enw a’ch manylion cyswllt pan yr ydych chi’n anfon neges atom drwy ein gwefan. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ateb eich neges ac, os ydych chi’n cytuno, er mwyn anfon gohebiaeth bellach atoch ynglŷn â gweithgareddau’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau a’r rhaglen Buddsoddi Leol, ar sail gyfreithiol y caniatâd. Ni fydd yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn rhannu eich manylion gyda chwmnïau allanol ar gyfer dibenion marchnata, ond gall fod angen i rannu eich manylion gyda chwmnïau allanol mewn amgylchiadau cyfyngedig ar gyfer dibenion gweinyddol (e.e. wrth ddefnyddio e-bost neu blatfform digwyddiadau trydydd parti). Er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth, gweler ein polisi preifatrwydd os gwelwch yn dda.

029 2120 2280

Building Communities Trust
Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff
CF10 5FH


Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©