Buddsoddi Lleol

 

Beth ydy Buddsoddi’n Lleol?

 

Buddsoddi’n Lleol ydi enw’r rhaglen o arian a chefnogaeth sydd i’w chyflwyno i 13 o gymunedau yng Nghymru. Mae’n gyfle i bobl y cymunedau hynny eu gwneud yn llefydd gwell a mwy dymunol fyth i fyw ynddyn nhw.

Mae’r rhaglen yn raglen 10 mlynedd sy’n defnyddio cryfderau, sgiliau a thalentau pobl, grwpiau a chymdeithasau’r cymunedau i newid pethau er gwell yn barhaol. Bydd pob ardal efo £1m i wario ar flaenoriaethau lleol.

Pobl y gymuned ei hun sy’n penderfynu sut i ddatblygu’r gymuned, sut i ddefnyddio’r arian, pa gyrff maen nhw’n cydweithio â nhw, a sut mae gwneud y penderfyniadau hynny.

Mae’r rhaglen Buddsoddi’n Lleol wedi ei ariannu gan Gronfa’r Loteri Fawr a’i reoli gan yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (Building Communities Trust).

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©