Straeon Covid: Llesiant Cymunedol yn Llwynhendy

Straeon Covid: Llesiant Cymunedol yn Llwynhendy

12 Awst 2020

Yn Llwynhendy, Llanelli, mae’r grŵp Buddsoddi Lleol wedi bod yn gofalu am lesiant trigolion lleol yn ystod cyfyngiadau symud Covid-19.

Mae’r grŵp Llwynhendy Ni wedi bod yn talu am becynnau gweithgarwch ar gyfer amrywiaeth o grwpiau yn yr ardal. Maent hefyd wedi bod yn helpu i ddosbarthu pecynnau i deuluoedd, pobl ifanc a phobl hŷn i gadw’r gymuned yn brysur ac mewn cysylltiad â’i gilydd yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae’r mentrau llesiant wedi bod yn gydweithrediad rhwng Llwynhendy Ni a grwpiau, mudiadau ac unigolion eraill yn y gymuned, gan gynnwys Banc Bwyd Llwynhendy a Pemberton, Tŷ Enfys a Chanolfan Plant Integredig Llwynhendy.

Cafodd 125 o deuluoedd yn Llwynhendy becynnau crefftau, gyda deunyddiau a chyfarwyddiadau i gadw plant yn brysur. Cafodd 20 o deuluoedd eraill becyn crefftau synhwyraidd a the prynhawn i blant iau.

Cafodd pobl ifanc lleol yn eu harddegau eu pecynnau llesiant eu hunain, gyda gweithgareddau ac ymarferion i edrych ar ôl eu hiechyd meddwl. Ac ni anghofiwyd am aelodau hŷn y gymuned ychwaith, gyda 100 te prynhawn yn cael ei dosbarthu i gartref gofal Tir Einion yn ystod penwythnos dathliadau Diwrnod VE.

Mae’r grŵp hefyd wedi cefnogi’r banc bwyd lleol yn ariannol yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â darparu pecynnau gweithgarwch i deuluoedd sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Meddai Natasha Horne, Cadeirydd Llwynhendy Ni: “Mae wedi bod mor braf gweld yr holl fudiadau yn Llwynhendy yn dod at ei gilydd i helpu’r gymuned yn ystod y cyfyngiadau – mae’n brawf o ysbryd cymunedol cryf! Roedd pobl leol yn hapus iawn i gael y pecynnau, ac rwyf yn gobeithio eu bod wedi rhoi rhywfaint o bleser a diddanwch iddynt yn ystod yr argyfwng.”

Cewch ragor o wybodaeth am Llwynhendy Ni yma

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©