Straeon Covid: Profiadau Cymunedau Ledled Cymru

Straeon Covid: Profiadau Cymunedau Ledled Cymru

3 Gorff 2020

Mae ein cyfres o flogiau Straeon Covid wedi tynnu sylw at beth o’r gwaith mae ardaloedd Buddsoddi Lleol wedi bod yn ei wneud mewn ymateb i Covid-19. Ac yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r cyfryngau wedi bod yn llawn storïau positif am ymateb cymunedau lleol i’r pandemig.

Rydym wedi gweithio ochr yn ochr â Phobl a Gwaith i ymchwilio i brofiadau grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n ymateb i anghenion lleol yn ystod Covid-19. Gyda chyfraniadau gan tua 70 o fudiadau gwahanol o bob cwr o Gymru, rydym wedi bod yn edrych ar ba help sydd wedi ei ddarparu, yr hyn a ddysgwyd, a sut mae cymunedau’n paratoi at ragor o gyfyngiadau symud posibl yn y dyfodol ac am ddyfodol ar ôl Covid.

Gallwch ddarllen y papur llawn yma

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©