Straeon Covid: Cadw’n Greadigol yn Ynysowen

Straeon Covid: Cadw’n Greadigol yn Ynysowen

22 Meh 2020

Yn Ynysowen, mae'r grŵp Buddsoddi’n Lleol wedi bod yn cadw’r gymuned yn brysur ac mewn cysylltiad yn ystod y cyfyngiadau symud, gan annog pobl i fod yn greadigol drwy beintio cerrig.

Mae Buddsoddi’n Lleol Ynysowen wedi rhoi arian i Taff Rocks, grŵp peintio cerrig lleol, i greu a dosbarthu 100 o becynnau crefft am ddim i deuluoedd yn Aberfan ac Ynysowen. Mae’r pecynnau’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i beintio carreg liwgar, naill ai i’w cadw i chi’ch hun, neu i’w chuddio yn y gymuned i bobl eraill ei mwynhau. 

Dywedodd Niki Hill, cyd-sylfaenydd Taff Rocks: “Cefais y syniad ar ôl i bobl sy’n dod i’n gweithdai peintio cerrig gysylltu â mi i ddweud eu bod yn colli’r sesiynau. Rydyn ni fel arfer yn cynnal ‘Taff Rocks Tuesday’ bob mis yn Ynysowen. Gallwn gael hyd at 30 o bobl o bob oedran yn dylunio cerrig gyda’i gilydd, wedyn yn eu cuddio neu’n eu dangos er mwyn i bobl eraill yn y gymuned gael dod o hyd iddyn nhw a’u mwynhau.”

Aeth Taff Rocks ati i hysbysebu'r pecynnau crefft ar eu gwefan, yn eu cylchlythyr ac ar eu tudalen Facebook, ac fe gafodd y 100 ohonyn nhw eu hawlio cyn pen dim. Dywedodd Niki: “Fe gawson ni domen o geisiadau am y pecynnau – nid yn Aberfan ac Ynysowen yn unig, ond ledled Merthyr a thu hwnt!”

Mae’r grŵp yn gobeithio y bydd y pecynnau yn rhoi rhywfaint o ddiddanwch i bobl yn ystod y cyfyngiadau symud, ac y byddant yn fuddiol i iechyd a llesiant meddyliol pobl yn ystod yr argyfwng. Dywedodd Niki: “Mae creadigrwydd yn tynnu sylw pobl oddi ar y sefyllfa bresennol – mae celf yn caniatáu i ni gael ennyd o greadigrwydd a lles meddyliol yn ystod y dydd, hyd yn oed os yw hynny am amser byr iawn. Mae’r pecynnau’n cadw teuluoedd yn brysur hefyd, ac mae’n braf gweld yr holl luniau o blant yn eistedd yn eu gerddi yn peintio cerrig yn yr heulwen.”

Yn ogystal â danfon y pecynnau hyn, mae’r grŵp wedi addasu eu gweithdai yn ystod Covid-19, drwy ddysgu i saethu a golygu ffilmiau a chreu sianel YouTube sy’n cynnwys canllawiau cam-wrth-gam i beintio cerrig. 

Mae mwy o wybodaeth am Taff Rocks ar gael neu ar Facebook @taffrocks.

 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©