Straeon Covid: Ymateb Cymuned MaesG

Straeon Covid: Ymateb Cymuned MaesG

11 Meh 2020

Ym Maesgeirchen, Bangor, aeth grwpiau cymunedol, mudiadau a gwirfoddolwyr unigol ati’n gyflym i weithio gyda’i gilydd i ymateb yn effeithlon i'r argyfwng Covid-19.

Mae’r ymateb wedi bod yn gydweithrediad rhwng MaesNi (y grŵp Buddsoddi’n Lleol), PMP (y mudiad cymunedol lleol) a Penrhyn House (Cymuned Adfer Gogledd Cymru) – yn ogystal â dwsinau o wirfoddolwyr o’r ardal.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©