Straeon Covid: Tyfu Er Lles yn Llaneirwg a Trowbridge

Straeon Covid: Tyfu Er Lles yn Llaneirwg a Trowbridge

29 Mai 2020

Yng Nghaerdydd, mae gwirfoddolwyr yn y gymuned wedi trefnu menter sy’n Rhoi Planhigion Llysiau Am Ddim yn yr ardal leol, er mwyn annog pobl i arddio er eu lles meddyliol a chorfforol yn ystod y cyfyngiadau symud.
Mae Hope Llaneirwg yn aelodau gweithredol o’r Together Trust – y grŵp Buddsoddi’n Lleol yn ardal Llaneirwg a Trowbridge yng Nghaerdydd. Ym mis Mawrth, fe wnaethant ofyn i arddwyr a thyfwyr lleol i hau hadau ychwanegol er mwyn eu dosbarthu ymysg y gymuned leol.

Gyda chymorth gan Ardd Gymunedol Llaneirwg, fe wnaeth pobl leol dyfu a chyfrannu dros 500 o eginblanhigion a phlanhigion –  gan amrywio o giwcymbyrs a chêl, i fefus a sgwosh spaghetti.

Bu dau blentyn lleol – Brianna ac Amelie –  yn brysur yn creu gwaith celf i addurno labeli a chyfarwyddiadau tyfu ar gyfer y planhigion.

Fe wnaeth y tîm gwirfoddoli sefydlu stondinau ‘helpu-eich-hun’ ledled y gymuned, lle gallai pobl ddod i gasglu planhigion wrth wneud eu hymarfer corff dyddiol. Mewn ychydig oriau, roedd y planhigion, y compost a’r ffyn gardd i gyd wedi mynd, ac erbyn hyn mae dros 100 o gartrefi yn yr ardal yn tyfu eu bwyd eu hunain.

Mae poblogrwydd y prosiect wedi golygu ei fod wedi parhau dros yr wythnosau – gyda phlanhigion dros ben yn cael eu hailddosbarthu ledled y gymuned. Mae hefyd yn golygu bod llawer o gysylltiadau wedi cael eu gwneud (gan gadw pellter cymdeithasol!) – mae cymdogion wedi bod yn rhannu cyngor ar arddio, planhigion dros ben, a hyd yn oed bara ffres o'r popty!
 
Dywedodd Helen Griffiths o’r Together Trust: “Mae hi wedi bod yn braf iawn gweld cymaint o bobl yn dod at ei gilydd er ein bod ni ar wahân yn gorfforol, a gweld cymuned yn ffurfio o gwmpas y diddordeb hyfryd hwn mae pobl yn ei rannu, sy’n gwneud cymaint o les i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.” 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©