Prif Swyddfa yn cau

Prif Swyddfa yn cau

17 Maw 2020

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda’r pandemig coronavirus (COVID-19), bydd prif swyddfa Ymddireolaeth Adeiladu Cymunedau a Buddsoddi Lleol ym Mae Caerdydd wedi ei gau tan hysbysiad pellach.

Er y bydd ein prif swyddfa yn cau, bydd staff yn parhau i weithio o adra ac fyddan dal ar gael.  Byddem yn mentro parhau ein gwaith gymaint a gallem o adra.  Gweler ein proffiliau staff ar gyfer rhifau ffon symudol a chyfeiriadau ebyst.  Bydd galwadau ffon i ein prif swyddfa yn cael eu dargyfeirio i un ffon symudol penodol ac bydd ebyst i info@bct.waes yn cael eu darllen ac bydd ymateb lle bod angen.  Bydd ein prif swyddfa yn cau am 17:00 GMT ar ddydd Mawrth 17 Mawrth.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©