Buddsoddi’n Lleol: Y Tair Blynedd Gyntaf

Buddsoddi’n Lleol: Y Tair Blynedd Gyntaf

13 Chwef 2020

Lansiwyd gwerthusiad o dair blynedd gyntaf y rhaglen Buddsoddi’n Lleol yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Roedd y digwyddiad, a oedd yn cael ei gadeirio gan Huw Irranca-Davies AC, yn dathlu llwyddiannau Buddsoddi’n Lleol hyd yma.

Fe gyflwynodd Dr Duncan Holtom o Pobl a Gwaith ei ganfyddiadau o’r gwerthusiad, a thrafododd aelodau o grwpiau Buddsoddi’n Lleol ledled Cymru yr effaith mae’r rhaglen wedi’i chael ar eu cymunedau.

Fe siaradodd Claire o We Are Plas Madoc am ei phrosiect chwarae, sef The Land, sydd wedi ennill gwobrau – ac am sut mae cyllid Buddsoddi’n Lleol wedi galluogi i’r prosiect ffynnu a datblygu. Hefyd, soniodd Owain o Fuddsoddi’n Lleol Caerau am sut mae Men’s Shed wedi gwella iechyd meddwl dynion yn ei ardal.

Dangosodd y grŵp WarmARTed o Phillipstown ychydig o’u gwaith celf yn ogystal â siarad â'r gwesteion am yr effaith mae eu grŵp wedi’i chael ar ynysu cymdeithasol yn eu cymuned.

Fe rannodd grŵp Buddsoddi’n Lleol Hubberton a Hakin stori am eu canolfan gymunedol, a gafodd ei chymryd drosodd gan y grŵp pan ddechreuodd y rhaglen Buddsoddi’n Lleol. Erbyn hyn, mae’n ganolfan llesiant cymunedol lewyrchus ar gyfer bob oed.

Daeth grŵp Penywaun Forward Together â’u llyfr ar hanes Penywaun gyda nhw, sef prosiect bach sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran hybu ysbryd cymunedol yn yr ardal leol.

Mae crynodeb o’r adroddiad gwerthuso ar gael yma.

Neu fe allwch gael fersiwn llawn o’r adroddiad yma.

Hefyd, gallwch ddarllen blog am werthusiad y Prif Weithredwr Chris Johnes ar wefan IWA. Cliciwch ar Gymru.

Tags evaluation
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©