Prosiectau Bwyd Clase

Prosiectau Bwyd Clase

9 Ion 2020

Roedd grŵp Clase4All eisiau cynnal sesiwn galwch heibio wythnosol i bobl o’r gymuned ddod at ei gilydd.  Penderfynwyd sefydlu bore brecwast, lle mae pobl yn cael rhôl frecwast a diod am £1, ac yn gallu cwrdd a sgwrsio â chymdogion a ffrindiau. Dim ond £50 o gyllid a ddefnyddiwyd i ddechrau'r fenter, ac mae'r bore brecwast bellach yn gwbl hunangynhaliol. Mae wedi tyfu mewn poblogrwydd ac erbyn hyn mae wedi dod yn siop-un-stop wythnosol i bobl leol - mae'r swyddog tai lleol ar gael i roi cyngor, mae man casglu ar gyfer yr undeb credyd lleol, ac mae'r grŵp hefyd wedi sefydlu banc bwyd annibynnol.

Roedd un o’r trigolion lleol yn rhedeg banc bwyd o’i chartref ar gyfer teuluoedd oedd yn byw ar ei stryd hi yn Clase. Gwelwyd cynnydd yn y galw, felly penderfynodd Clase4All gymryd yr awenau gyda’r banc bwyd. Mae’r banc bwyd yn cael ei redeg ochr yn ochr â'r bore brecwast - mewn amgylchedd hamddenol, cyfeillgar – er mwyn cael gwared ar rywfaint o'r stigma o ddefnyddio banc bwyd. Maen nhw hefyd wedi dewis ei redeg yn annibynnol ar elusennau banc bwyd mwy o faint, fel ei bod yn haws i bobl leol gael mynediad heb yr angen am atgyfeiriad na phrawf o’u hamgylchiadau. Mae'r grŵp yn derbyn rhoddion rheolaidd gan Tesco, eglwysi lleol a Chlwb y Llewod lleol.

Mae’r grŵp hefyd yn rhedeg prosiect rhannu bwyd dros-ben – drwy gasglu bwyd sydd dros ben yn Greggs a Coop i gefnogi teuluoedd lleol ac i atal bwyd rhag mynd i safleoedd tirlenwi.

Tags Clase4All
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©