Cylchlythyr Buddsoddi’n Lleol Ynysowen yn rhoi gwybodaeth gyson i bobl leol

Cylchlythyr Buddsoddi’n Lleol Ynysowen yn rhoi gwybodaeth gyson i bobl leol

9 Gorff 2019

Mae cylchlythyr haf Buddsoddi’n Lleol Ynysowen allan nawr, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r trigolion lleol am Buddsoddi’n Lleol a grwpiau, gweithgareddau a phrosiectau eraill yn yr ardal.

Mae’r rhifyn haf yma’n cael ei gyllido gan Ddysgu ar y Cyd Buddsoddi’n Lleol ond mae Buddsoddi’n Lleol Ynysowen yn gobeithio gwneud y cylchlythyr yn gynaliadwy yn y dyfodol drwy werthu gofod hysbysebu i fusnesau lleol.

Dywedodd gwirfoddolwr gyda Buddsoddi’n Lleol Ynysowen, Brendan D’Cruz, "Mae cyfathrebu wir yn bwysig i les cymunedol oherwydd mae’n cadw pobl yn ymwybodol o beth sy’n digwydd. Ac mae llawer yn digwydd, ond nid yw pawb yn gwybod hynny. Rydyn ni nawr yn ceisio helpu i hybu busnesau lleol a mentrau bychain, yn ogystal â grwpiau cymdeithasol a chymunedol, i dynnu sylw at ba mor fywiog a gweithgar yw ein cymuned leol ni.”

Mae copïau papur yn cael eu dosbarthu ar hyn o bryd yn Aberfan, Cwm Merthyr a Mount Pleasant a hefyd mae posib darllen a rhannu’r cylchlythyr isod. Mae Ynysowen yn un o nifer o ardaloedd Buddsoddi’n Lleol sy’n rhoi gwybodaeth i bobl leol drwy gylchlythyrau, ac ymhlith y lleill mae Caerau, Plas Madog, Clase a Phill.

Ynysowen Newsletter 2019

Cylchlythyr Buddsoddi’n Lleol Ynysowen

(Dim ond yn Saesneg mae'r cylchlythyr yma ar gael.)

 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©