We Are Plas Madoc

We Are Plas Madoc

19 Chwef 2019

Dyma beth mae grŵp We Are Plas Madoc wedi’i gyflawni hyd yn hyn gyda’i gyllid Buddsoddi Lleol – o grefftau a phaned, i ddigwyddiadau hwyl a phêl-droed, mae’r gweithgareddau wedi gwneud gwahaniaeth mawr i lesiant ar yr ystad.

Nawr bod y grŵp wedi cwblhau’r gweithgareddau a nodwyd yn ei gynllun Hybu Newid cyntaf, rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar i weld beth sydd nesaf. Mae’r grŵp wrthi’n gweithio ar ei ail gynllun Hybu Newid, yn datblygu’r gwaith gwych sydd wedi cael ei wneud yn barod. Cadwch olwg am y diweddaraf!

(Dim ond yn Saesneg y mae'r fideo ar gael.)

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©