Dyma Trowbridge a Llaneirwg

Dyma Trowbridge a Llaneirwg

25 Ion 2019

Mae Together Trust yn Trowbridge a Llaneirwg wedi cynhyrchu fideo byr yn ddiweddar i ddangos yr ardal Buddsoddi’n Lleol a'i hasedau niferus, gan gynnwys Llyn Hendre, Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Llyfrgell a Chanolfan Llaneirwg. Bydd gwylwyr hefyd yn cael blas ar yr amrywiaeth o weithgareddau yn yr ardal, fel clybiau ieuenctid, clybiau chwaraeon, grŵp Cerdded dros Iechyd a gweithgareddau cymdeithasol eraill.

Mae'r fideo yn esbonio sut mae'r Together Trust yn bodoli i ‘sicrhau bod y gymuned yn gwneud unrhyw benderfyniad a wneir er budd y gymuned.’ Am ragor o wybodaeth ynghylch Together Trust, neu sut i gymryd rhan, dilynwch 'WeAreTogetherTrust' ar Facebook, cysylltwch â 'Together Trust' ar WhatsApp neu e-bostiwch togethertrust@outlook.com.  

(Dim ond yn Saesneg y mae'r fideo ar gael.)

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©