Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd Newydd ar gyfer Cefn Golau Gyda'n Gilydd

Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd Newydd ar gyfer Cefn Golau Gyda'n Gilydd

17 Medi 2018

Mae Cefn Golau Gyda’n Gilydd - y Grŵp Buddsoddi Lleol yn Nhredegar, Blaenau Gwent - wrthi’n mynd ati gyda chynlluniau i adeiladu ardal chwaraeon aml-ddefnydd. 

Gofynnodd y grŵp i drigolion y gymuned beth yr hoffent ei weld yn digwydd yn yr ardal leol, ac roedd gweithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc ymhlith rhai o syniadau’r bobl leol. 

Er mwyn gwireddu’r syniad, mae’r grŵp yn gweithio ochr yn ochr â’r cyngor lleol a Game On Wales - un o fentrau Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo i sicrhau gwell iechyd, sgiliau a hunan-barch drwy chwaraeon.

Bydd ardal chwaraeon aml-ddefnydd sy’n ddiogel, yn fodern ac ar gael i bawb yn cael ei chreu yn lle’r ardal chwaraeon bresennol ar y stad. Bydd modd i unrhyw un o'r gymuned ddefnyddio’r ardal ar gyfer chwaraeon o bêl-rwyd i griced i bêl-droed. Mae’r ymddiriedolaeth hamdden leol hefyd yn gweithio gyda’r gymuned i ddylunio a chynnal rhaglen o weithgareddau ar y stad pan fydd yr ardal chwaraeon aml-ddefnydd newydd yn barod.  

Mae’r gymuned wedi bod yn rhan o’r broses o'r diwrnod cyntaf un - ar hyn o bryd mae modd i bobl bleidleisio ar Facebook er mwyn penderfynu ar liw llawr yr ardal chwaraeon aml-ddefnydd

Dylai’r ardal chwaraeon aml-ddefnydd newydd sbon ar gyfer y stad fod yn barod erbyn yr hydref, felly cadwch eich llygaid ar agor am luniau o’r digwyddiad lansio. 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©