Y Cinio Mawr yn rhoi hwb i ysbryd cymunedol

Y Cinio Mawr yn rhoi hwb i ysbryd cymunedol

30 Awst 2018

Yn ystod yr haf, mae nifer o gymunedau Buddsoddi Lleol wedi cymryd rhan yn y Cinio Mawr.

Cynllun gan Gymunedau Prosiect Eden yw’r Cinio Mawr, i ddod â phobl at ei gilydd i rannu bwyd.  Roedd cynnal Cinio Mawr yn ffordd wych o ddod â'r gymuned at ei gilydd ar gyfer cymunedau Buddsoddi Lleol. Cynhaliodd pob cymuned y digwyddiad yn ei ffordd unigryw ei hun.

Roedd We Are Plas Madoc yn dymuno cynnwys pobl hŷn yn y Cinio Mawr, a gynhaliwyd ym mis Mehefin. Dewisodd y grŵp gynnal te prynhawn a chystadleuaeth pobi cacennau.

Yng Nghaerau, cynhaliwyd y Cinio Mawr gan Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau - sy’n adnabyddus yn lleol am ei bwyd blasus. Roedd bwyd yn sicr yn ganolbwynt i'r digwyddiad, ond cafodd y plant hwyl yn chwarae allan hefyd. Roedden nhw wrth eu bodd yn llithro ar y llithren yn yr haul braf drwy’r prynhawn.

Dewisodd Hubberston a Hakin gynnal diwrnod llawn hwyl i'r teulu hefyd. Cafwyd cyfle i fynd ar gefn merlod a neidio ar y cestyll bownsio. Defnyddiodd y grŵp y digwyddiad fel cyfle i roi adborth ar yr holl waith gwych yr oedd wedi bod yn ei wneud yn y gymuned, ac i gael barn a syniadau’r bobl leol ar gyfer cam nesaf y rhaglen. 

Yng ngogledd Cymru, llwyddodd Maesgeirchen i droi’r digwyddiad yn un ‘Undod yn y Gymuned’ am ddiwrnod cyfan, a chafodd ffyrdd eu cau hefyd er mwyn creu awyrgylch o ŵyl. Roedd y digwyddiad yn cynnwys pob math o bethau o bobl yn cerdded ar stilts i gyfnewid gwisgoedd ysgol, paentio wynebau a reidiau ffair ac - wrth gwrs - cannoedd o fetrau o faneri. Cafodd y trigolion gyfle i gwrdd â’r arwr bocsio lleol, Dave Davies hefyd, a gweld ei gasgliad gwych o dlysau a medalau - gan gynnwys y fedal a enillodd yng Ngemau'r Gymanwlad. Mae’r trefnwyr, PMP, wedi cynnwys montage o luniau.

Tags Big Lunch
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©