Sut mae tyfu Ein Heconomïau Lleol yng Nghymru

Sut mae tyfu Ein Heconomïau Lleol yng Nghymru

11 Gorff 2018

Neithiwr, lansiodd BCT a CLES Ein Heconomïau Lleol - maniffesto sy’n nodi beth sydd ei angen ar gymunedau yng Nghymru i sicrhau ffyniant. 

Mae’r ddogfen yn deillio o drafodaethau di-ri a gafwyd ynghylch creu economïau lleol newydd, gydag ymarferwyr ac aelodau o’r gymuned o Gymru a thu hwnt. Mae’n dilyn cynhadledd Adeiladu Economi Leol Newydd yng Nghymru, a drefnwyd gan BCT a CLES fis Hydref diwethaf. 

Dywedodd Chris Johnes o BCT: “Yn ein cynhadledd - lle’r oedd dros 200 o bobl yn bresennol - fe glywsom ni am yr holl enghreifftiau o waith ardderchog sy’n mynd rhagddo i gryfhau economïau lleol, o fentrau twristiaeth sy’n perthyn i’r gymuned i fentrau caffael sy’n canolbwyntio’n lleol. Roedd y digwyddiad yn llawn egni, ac roedd yna deimlad bod angen i ni ddefnyddio'r brwdfrydedd a’r egni hwn i ddatblygu negeseuon y gynhadledd”. 

Canlyniad hyn oedd Ein Heconomïau Lleol - dogfen a grëwyd ar y cyd â llawer o sefydliadau ac unigolion sydd eisoes yn gweithio i sicrhau ffyniant yn lleol.

Yn ogystal ag arddangos rhywfaint o’r gwaith gwych sydd eisoes yn mynd rhagddo yng Nghymru i gryfhau economïau lleol, mae Ein Heconomïau Lleol yn helpu i greu’r amodau i fwy o bobl wneud pethau tebyg yn eu cymunedau eu hunain hefyd.

Dywedodd Hefin David AC yn y lansiad: “Mae’n bwysig croesawu meddylwyr allweddol yn yr economi sylfaenol i senedd Cymru. Mae gan BCT a CLES achos pwysig iawn i’w wneud, ac mae’n rhaid i’r digwyddiad heddiw lywio polisi Llywodraeth Cymru nawr ac yn y dyfodol”.

Gallwch ddarllen Ein Heconomïau Lleol yma. 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©