Clase 4 All yn mynd o barc i barc

Clase 4 All yn mynd o barc i barc

10 Mai 2018

Mae Clase 4 All – y grŵp Buddsoddi'n Lleol yn Clase, Abertawe – wedi bod ar daith o gwmpas nifer o barciau ar draws De Cymru.

Roedd y grŵp wedi nodi bod gweithgareddau i blant a theuluoedd yn un o'r blaenoriaethau pennaf i breswylwyr Clase, ac maent wedi ffurfio gweithgor o breswylwyr y mae ganddynt ddiddordeb mewn hyn i ystyried prosiectau yn seiliedig ar y thema hon.

Mae'r grŵp yn awyddus i daclo'r parc lleol mewn un prosiect.  Gyda diffyg cyllid gan y cyngor er mwyn cynnal a chadw a disodli offer, mae'n edrych fel pe bai wedi cael ei esgeuluso ac ni fydd teuluoedd lleol yn ei ddefnyddio rhyw lawer.

Penderfynodd y grŵp y byddai parc sy'n cynnwys cyfleusterau ac offer chwarae modern yn cael ei ddefnyddio gan deuluoedd yn yr ardal ac y byddai'n denu ymwelwyr o'r tu allan i Clase hefyd.  Byddai hyn yn rhoi sylw i un o nodau eraill Clase 4 All – gwella enw da yr ardal o fewn cymuned ehangach Abertawe.

Felly dros ddau ddydd Llun ym mis Mawrth, llogwyd bws mini gan y grŵp ac aethant o gwmpas cyfres o barciau yn Abertawe a thu hwnt.  Buont yn edrych ar bopeth o badiau sblasio a sleidiau i fframiau dringo a gwifrau gwib – gan dynnu nifer fawr o luniau a fideos er mwyn eu dangos i'r plant lleol yn ôl yn Clase.

Mae grŵp Clase4All wedi ymweld â chymuned Buddsoddi'n Lleol arall hefyd – Hubberston a Hakin yn Sir Benfro, er mwyn ymweld â'r parc a gaiff ei redeg gan y gymuned.

Dywedodd Swyddog Buddsoddi'n Lleol, Kate McCabe:  “Er ei fod yn ymddangos fel diwrnodau llawn hwyl yn y lluniau, mae'r teithiau hyn wedi bod yn orchwylion darganfod ffeithiau go iawn i'r grŵp.  Maent yn awyddus i sicrhau bod y parc yn hygyrch i bawb, felly maent wedi bod yn ystyried eitemau fel siglenni hygyrch a'r gwahanol fathau o offer a fyddai'n addas i blant hŷn ac iau.  Maent wedi cynnal cryn dipyn o ymchwil am elfennau megis lloriau a ffensys hefyd.”

Y cam nesaf yw cynnal cynnal cyfres o ddigwyddiadau gyda phlant lleol, gan ddangos canlyniadau'r gwaith ymchwil iddynt, a gofyn am eu hadborth am yr hyn yr hoffent ei weld yn y parc.

Tags Clase
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©