Y datblygiadau diweddaraf yng Nghefn Golau

Y datblygiadau diweddaraf yng Nghefn Golau

13 Chwef 2018

Mae Vicki Browning o Gefn Golau Gyda’n Gilydd – y Grŵp Buddsoddi Lleol yng Nghefn Golau, Tredegar – yn dweud wrthym am y datblygiadau diweddaraf ynglŷn â’r prosiect yn ei hardal hi.

Rydym ni wedi bod yn gweithio fel grŵp am dros flwyddyn, yn cynnal digwyddiadau a siarad â’r gymuned leol ynglŷn â sut yr hoffen nhw wario’r £1 miliwn gan Buddsoddi Lleol.

Yn ein CCB ym mis Tachwedd, gwnaethom benderfynu bod gennym ddigon o adborth o’r gymuned i ddechrau ar ein cynllun gweithredu – cymryd themâu a ddywedodd y gymdeithas y bydden nhw’n hoffi gweithio arnyn nhw, a dod o hyd i syniadau ynglŷn â phrosiectau posibl.  Rydym ni’n gyffrous iawn i fod yn dechrau ar ein gwaith cynllunio'r mis hwn.

Hyd yma, mae rhai themâu cryf iawn yn dod i’r amlwgRydym ni’n dymuno datblygu’rcymunedol a gweld mwy yn digwydd ynoRydym ni’n anelu at wella’r cyfleusterau TG yno er mwyn i breswylwyr gael mynediad atyn nhw.  Yn ogystal, bydd asiantaethau ar gael yn rheolaidd i helpu gyda chyflogaeth a sgiliauRydym ni hefyd wedi trafod y posibilrwydd o gynnal clybiau gwaith cartref yno.

Hoffem ni wella’r maes chwaraeon sydd gennym ni drws nesaf i’n maes chwarae, fel y gall timau ieuenctid redeg rhaglenni yn ddiogel yno, a darparu amrediad o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal.  Byddwn yn gweithio gyda’r bobl ifanc yn ogystal ag asiantaethau perthnasol, er mwyn sicrhau bod y prosiect yn addas i’r diben.

Yn ogystal, rydym ni wedi trefnu ymweliad gan dîm gwaith ieuenctid symudol rhyfeddol yn Ne Cymru, a fydd gyda lwc yn rhoi rhai syniadau rhyfeddol ac ysbrydoliaeth inni.

Yn olaf, rydym ni’n cynllunio i redeg cynllun cludiant cyhoeddus, a byddwn yn cael llawer mwy o sgyrsiau gyda phobl leol ynglŷn â’r hyn y maen nhw ei angen o’r gwasanaeth hwn.

Dechrau ein cynlluniau ar gyfer dyfodol Cefn Golau yn unig yw hwnUnwaith y byddwn wedi llunio’r syniadau yn llawn ynglŷn â’r prosiectau, byddwn yn eu cyflwyno i’r bobl leola’r gymuned a fydd yn cael y gair olaf ynghylch a ydyn nhw eisiau’r prosiectau fynd yn eu blaenau ai peidio.

Tags Cefn Golau
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©