Y Camau Nesaf ar gyfer Clase dros Bawb

Y Camau Nesaf ar gyfer Clase dros Bawb

25 Ion 2018

25498413_210572999517054_397315228013897Mae Clase dros Bawb – y grŵp Buddsoddi Lleol yn Clase, Abertawe – wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf. Ar ôl sefydlu brand drwy gystadleuaeth logo gyda’r ysgol gynradd leol, a chynnal digwyddiadau yn y gymuned i weld beth fyddai pobl yn ei hoffi, mae’r grŵp yn barod i ddechrau cynllunio prosiectau i’r ardal.

Maen nhw wedi defnyddio amrywiaeth o ddulliau i ganfod beth yw blaenoriaethau’r gymuned, yn cynnwys cnocio ar ddrysau gyda holiaduron, gadael negeseuon ar ‘goed dymuniadau’, diwrnodau o hwyl i’r gymuned, a groto Sion Corn.

Ar ôl edrych ar beth ddywedodd pobl o ran yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’r hyn hoffen nhw ei weld yn gwella, mae’r grŵp wedi dewis y blaenoriaethau canlynol ar gyfer yr ardal:

  • Yr amgylchedd ac ymddangosiad gweledol Clase
  • Canolfan Gymunedol
  • Teuluoedd, Plant a Phobl Ifanc
  • Diogelwch
  • Gwasanaethau Pobl Hŷn

I wneud cyfarfodydd Clase dros Bawb yn fwy perthnasol, mae’r grŵp wedi penderfynu creu grwpiau llai i weithio ar bob pwnc. Maen nhw’n gobeithio bydd y dull hwn yn gwneud y cyfarfodydd yn fyrrach ac yn fwy pwrpasol a pherthnasol – ac y bydd yn denu mwy o bobl o’r gymuned sydd â diddordeb yn y pwnc arbennig hwnnw i ddod draw, cynnig eu syniadau a chymryd rhan.

26731481_963357897162653_764923377056527Maen nhw eisoes yn bwrw iddi gyda grŵp ar deuluoedd a phobl ifanc, ac mae noson pizzas wedi’i threfnu er mwyn siarad â phobl ifanc yn yr ardal.

Mae’r grŵp hefyd wedi gwneud mwy a mwy o ddefnydd o Facebook i siarad â phobl leol, sydd wedi cael effaith fawr ar nifer y bobl sy’n trafod Buddsoddi Lleol yn yr ardal.

Dywedodd Kate McCabe, Swyddog Buddsoddi Lleol ar gyfer Clase: “Mae’r grŵp yn Clase wedi cymryd cam sylweddol ymlaen drwy ddewis eu themâu, ac maen nhw wir wedi estyn allan at y gymuned drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Rydw i’n edrych ymlaen yn arw at weld pa syniadau a chynlluniau bydd timau’r prosiect yn eu llunio dros y misoedd nesaf.”

Tags Clase
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©