Hwb i Drac BMX Caerau

Hwb i Drac BMX Caerau

14 Tach 2017

Mae Matthew Rowlands o Glwb BMX Llynfi yn dweud wrthym ni sut mae cyllid Buddsoddi’n Lleol wedi helpu i roi’r ardal ar y map o ran rasio BMX.

Hanfod Buddsoddi’n Lleol yw adeiladu ar asedau’r ardal, ac mae cynllun gyntaf y grŵp yng Nghaerau yn cynnwys bwriad i wella rhai o’r mannau cymunedol a’r grwpiau sy’n bodoli eisoes, lle mae gymaint o weithgarwch cymunedol ardderchog eisoes yn digwydd (gallwch chi ddarllen y cynllun llawn yma).

Mae Clwb BMX Llynfi ymysg y grwpiau sydd wedi elwa ar y cam cyllid cyntaf. Fel y mae Matthew Rowlands o’r clwb yn esbonio:

“Clwb BMX Llynfi yw ein trac rasio BMX o safon genedlaethol sy’n lleol ac yn unigryw (hwn yw’r unig un yn ne Cymru), lle mae pobl yn gallu mwynhau miri, cyffro, hwyl a ffitrwydd y gamp Olympaidd ardderchog hon. Fe gawson ni gyllid Buddsoddi’n Lleol ar gyfer Caerau er mwyn gwella’r trac a’r maes parcio fel bod y cyfleuster yn cyrraedd y safon i allu cynnal rasys. Diolch i’r gwaith yma, roedden ni’n gallu cynnal ein ras gyntaf yng Nghyfres BMX Rhanbarth y De Orllewin, a Phencampwriaethau Cymru.

“Roedd y digwyddiad a’r penwythnos yn llwyddiant enfawr, gyda mwy na 600 o bobl o Gymru a Lloegr yn dod draw i rasio ac i wylio. Gwnaeth y cyfleuster a’r digwyddiad argraff dda ar Beicio Cymru, a'r bwriad yw cynnal digwyddiadau mawr yma yn y dyfodol a datblygu o hyn ymlaen – fe allai hyn roi hwb i’r economi leol os daw mwy o ymwelwyr i’r ardal.

“Roedd yn gamp enfawr i’r clwb, ac rydyn ni mewn safle da i fynd o nerth i nerth nawr, diolch i waith ardderchog aelodau gwirfoddol y clwb, gwirfoddolwyr o bob rhan o Gaerau a Dyffryn Llynfi yn gyffredinol, a chyllid gan Buddsoddi’n Lleol.”

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©