Ardal Hamdden Hubberston: “Canolbwynt y gymuned”

Ardal Hamdden Hubberston: “Canolbwynt y gymuned”

30 Hyd 2017

Rhan o ethos Buddsoddi’n Lleol yw dechrau gydag agweddau cadarnhaol ardal, ac adeiladu ar gryfderau presennol pob cymuned.

Yn Hubberston a Hakin, mae’r ardal chwarae wedi cael ei dylunio a’i rheoli’n gyfan gwbl gan y gymuned leol, ac mae’n cael ei defnyddio fel man cyfarfod i deuluoedd yr ardal.

Yma, rydyn ni’n cyfarfod Julie Hawkins, sy’n byw yn lleol, sy’n dweud wrthym ni sut mae Buddsoddi’n Lleol yn rhoi hwb i’r ased cymunedol hollbwysig hwn.

Mae’r fideo hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©