Carnifal yn Hybu Ysbryd Cymunedol

Carnifal yn Hybu Ysbryd Cymunedol

13 Medi 2017

Mae grŵp llywio Buddsoddi Lleol Penywaun wedi defnyddio ychydig o’i arian Cychwyn Arni er mwyn atgyfodi ei carnifal lleol, digwyddiad a oedd ar un pryd yn uchafbwynt blynyddol y gymuned.

Mae’r fideo hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.