Adeiladu Economi Leol Newydd yng Nghymru

Adeiladu Economi Leol Newydd yng Nghymru

7 Awst 2017

Adeiladu Economi Leol Newydd yng Nghymru

18 Hydref 2017

Stadiwm Dinas Caerdydd

Ers sawl blwyddyn, mae Cymru wedi wynebu’r her o adeiladu economi well â chymunedau mwy cadarn. Mae rhywfaint o gynnydd wedi bod, ond mae gormod o gymunedau’n dal yn cael trafferthion.

Nid Cymru’n unig sy’n wynebu’r her hon. Mae symudiad byd-eang sy’n tyfu ac agenda ar gyfer newid ar y gweill, ac mae angen i Cymru gamu ymlaen yn hyderus i'r agenda hon. 

Ledled y wlad mae cymunedau, cymdeithasau sifil, busnesau a’r sector cyhoeddus yn defnyddio rhwydweithiau cryf, hunaniaeth leol a chreadigrwydd. Maent yn gwneud gwahaniaeth – drwy feithrin cadernid a chreu economïau newydd.

Ymunwch â ni yn y gynhadledd hon, sy’n dathlu ymarfer da yng Nghymru a thu hwnt, yn ogystal â galw am greu amodau i adeiladu cyfoeth lleol gwirioneddol a fydd o fudd i’n holl gymunedau.

Drwy gynnal sgyrsiau a gweithdai, bydd y digwyddiad yn gwneud y canlynol:

Edrych ar y symudiad byd-eang ar gyfer newid – gyda Ted Howard o Democracy Collaborative yn UDA 

Cynnal dadleuon a thrafodaethau er mwyn ymchwilio i sut gall cymunedau ddatblygu rhagor o gadernid

Dathlu enghreifftiau gwych o gadernid cymunedol drwy gynnal cyfres o weithdai ynghylch: Datblygu Cyfoeth Cymunedol, Cefnogi Ardaloedd Cadarn, Sefydliadau Angori, Economi Sylfaenol, Busnes Lleol, Gofal Cymdeithasol a Threfi Trawsnewid

Edrych ar y camau nesaf i sicrhau cyfoeth i bawb yng Nghymru.

Ymgeisiwch yma

Agenda

 

 

 

Tags Events
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©