Cymuned yn Sir Benfro y cyntaf i Lwyddo gyda chais am Gyllid

Cymuned yn Sir Benfro y cyntaf i Lwyddo gyda chais am Gyllid

21 Gorff 2017

Llongyfarchiadau mawr iawn i Hubberston a Hakin - y gymuned gyntaf yng Nghymru i dderbyn cyllid Hybu Newid Buddsoddi Lleol ar gyfer eu cynllun cymunedol.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd y gymuned yn mynd ati i ddefnyddio cyllid Buddsoddi Lleol ar gyfer pob math o bethau fel cynlluniau chwarae yn yr haf i gaeau pêl droed newydd i blant, diwrnodau hwyl cymunedol a gwelliannau i'r ganolfan gymunedol.

Yn ystod y 18 mis diwethaf, bu i Fforwm Cymunedol Hubberston a Hakin ddefnyddio Cyllid Cychwyn Arni i gynnal digwyddiadau a gweithdai er mwyn siarad gyda chymaint o bobl â phosib yn y gymuned am yr hyn maen nhw'n eu hoffi am fyw yn yr ardal, beth hoffan nhw ei wella a sut fuasen nhw'n gwario'r £1miliwn yn Hubberston a Hakin.

Mae cynllun Hybu Newid cyntaf y grŵp yn canolbwyntio ar gynnal a datblygu llefydd a chlybiau sy'n rhan annatod o'r gymuned - y parc chwarae dan ofal y gymuned, y clwb pêl droed, y clwb golff a'r ganolfan gymunedol. 

Caiff y cyllid hefyd ei wario ar ddatblygu cysylltiadau cymunedol drwy gyfres o ddigwyddiadau, ynghyd â gweithgareddau er mwyn gwella'r cyfathrebu yn yr ardal.

Dyma'r cynllun cyntaf ar gyfer Hubberston a Hakin, yn ymwneud â gweithgareddau yn ystod y flwyddyn nesaf. Bydd y grŵp yn parhau i siarad gyda phobl yn yr ardal a llunio mwy o gynigion, prosiectau a chynlluniau ar gyfer gweddill y cyllid Buddsoddi Lleol, gwerth £1 miliwn, dros y 10 mlynedd nesaf. 

Kate McCabe ydy Swyddog Buddsoddi Lleol Hubberston a Hakin. Fe ddywedodd hi: "Rydym yn andros o gyffrous am y cynlluniau yn Hubberston a Hakin ac yn edrych ymlaen at weld y newidiadau yn yr ardal dros y misoedd nesaf. Mae'n wych gweld fod y gymuned wedi canolbwyntio ar ddatblygu eu hasedau blaenorol, yn ogystal â datblygu cysylltiadau cymunedol drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau."

Gallwch ddarllen y cynllun cyflawn yma.

Dyma lun o aelodau Fforwm Cymunedol Hubberston a Hakin a Sue Leonard, Prif Swyddog Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS).

 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©