Taflu Goleuni Ar: Clase dros Bawb

Taflu Goleuni Ar: Clase dros Bawb

31 Mai 2017

Mae Becky - sy’n byw yn Clase, Abertawe - yn dweud wrthym ni am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yno gyda rhaglen Buddsoddi Lleol, o newid enwau i gystadlaethau logo i Ddiwrnod Hwyl y Pasg.

Mae Clase dros Bawb wedi llwyr fynd i’r afael â cham Hybu Newid y rhaglen ac wedi bod yn llawn syniadau a brwdfrydedd tuag at gael cymaint o bobl ag sydd bosibl yn rhan o raglen Buddsoddi Lleol.

Mae’r fideo hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Tags Clase
Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.