Ymweliad Calonogol i’r Alban

Ymweliad Calonogol i’r Alban

15 Chwef 2017

Teithiodd trigolion cymunedau 13 ardal Buddsoddi’n Lleol i’r Alban yn ddiweddar er mwyn bwrw golwg ar sawl prosiect cymunedol.

Roedd y daith fel rhan o fodiwl Dysgu ar y Cyd y cynllun, lle mae cyfle i drigolion cymunedau ddysgu gan ei gilydd a dysgu gan brosiectau eraill. 

Cafodd yr ymweliad ei chynnal gan Ymddiriedolaeth Adfywio Coalfields. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal gwaith yn hen gymunedau mwyngloddio Prydain ar draws Lloegr, Yr Alban a Chymru. 

Ymysg y prosiectau y bu inni fwrw golwg arnyn nhw oedd Canolfan Gymunedol Hawkhill, Canolfan Gymunedol a Thŷ Cymdogion Glenboig ac Ein Lle Camelon.

Dywedodd Emma Shepherd, Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau Buddsoddi’n Lleol: “Bu inni weld enghreifftiau gwych o gymunedau yn cydweithio ac yn manteisio hyd yr eithaf ar sgiliau a doniau trigolion yr ardal. Bu inni ymweld â phob mathau o brosiectau o brosiectau ieuenctid i gynlluniau ar gyfer pobl hŷn i barciau a chaffis cymunedol.

“Bu inni ddysgu llawer o ganlyniad i ymweld â’r prosiectau yn yr Alban ond hefyd bu i’r bobl ar y daith ddysgu llawer gan ei gilydd hefyd. Roedd yn gyfle i’r bobl ynghlwm gyfarfod â phobl o ardaloedd Buddsoddi’n Lleol eraill a rhannu profiadau a gwybodaeth gyda’i gilydd.”

Dyma fideo byr am y daith.

 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn casglu eich enw a’ch manylion cyswllt pan yr ydych chi’n anfon neges atom drwy ein gwefan. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ateb eich neges ac, os ydych chi’n cytuno, er mwyn anfon gohebiaeth bellach atoch yngl?n â gweithgareddau’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau a’r rhaglen Buddsoddi Leol. Ni fydd yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn rhannu eich manylion gyda chwmnïau allanol ar gyfer dibenion marchnata, ond gall fod angen i rannu eich manylion gyda chwmnïau allanol mewn amgylchiadau cyfyngedig ar gyfer dibenion gweinyddol (e.e. wrth ddefnyddio e-bost neu blatfform digwyddiadau trydydd parti). Er mwyn cael mwy o wybodaeth yngl?n â sut y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth, gweler ein polisi preifatrwydd os gwelwch yn dda.