Pont ac Arth yn Ynysowen

Pont ac Arth yn Ynysowen

31 Ion 2017

Mae Brendan D'Cruz o raglen Buddsoddi Lleol Ynysowen yn siarad am frandio, pontydd ac arth arbennig iawn.

Erbyn heddiw rydym ni'n cael ein hadnabod fel Buddsoddi Lleol Ynysowen. Ond, pan ddechreuon ni'r rhaglen ein henw oedd Buddsoddi Lleol Aberfan, Ynysowen a Bryn Hyfryd.  Roedd yn dipyn o lond ceg. Roedd o hefyd yn hir iawn fel cyfeiriad gwefan, ac enw ar Twitter a chyfryngau cymdeithasol eraill.

Wrth inni siarad gyda'r trigolion, daeth hi’n amlwg bod rhai cymunedau fel Bryngolau yn teimlo eu bod nhw ar wahân i'r gweddill oherwydd yr enw. Felly, roedd angen inni ei newid.

Mae llawer iawn mwy i'n cymuned na'r digwyddiadau erchyll a fu ddigwydd yn Aberfan hanner can mlynedd yn ôl. Un brif dirnod y mae pobl yn siarad amdano o hyd ydy'r bont yn Aberfan, sy'n eithaf eironig o ystyried fod y ffordd newydd sbon wedi disodli'r bont o ran trafnidiaeth. Ond mae'r bont hon yn dod ag atgofion melys i lawer o bobl. Felly, sut allwn ni ddefnyddio'r bont? A pha enw gwell allwn ni ei ddefnyddio er mwyn bod yn fwy amlwg ar gyfryngau cymdeithasol?

Fe ofynnon ni i'n cymuned ar Facebook, a daeth hi'n amlwg yn syth fod yr enw 'Ynysowen' i'w glywed yn yr ardal o hyd. Ynysowen hefyd ydy'r enw ar gyfer ward y cyngor. Mae'r ysgol gynradd yn Aberfan wedi'i henwi ar ôl Ynysowen. Mae Ynysowen yn ymddangos ar ein harwyddion Cymraeg o hyd. Felly, daeth Buddsoddi Lleol Ynysowen yn enw newydd arnom ni.

Fe wnaethon ni hefyd benderfynu ein bod ni angen masgot i gynrychioli'r rhaglen mewn digwyddiadau tebyg i Garnifal Cymuned y Drindod - roeddem ni'n sylweddoli na allem ni ddibynnu ar Arth y Drindod i grwydro o gwmpas yn gwisgo crys-T Buddsoddi Lleol trwy gydol y prosiect deng mlynedd. Buasai hynny'n annheg ar Ganolfan Plant a Theuluoedd y Drindod, elusen sy'n gweithio gyda theuluoedd yn y gymuned.

Felly, rhowch groeso i Bridget yr Arth, aelod newydd Buddsoddi Lleol Ynysowen. Hi ydy'r bont rhwng yr holl ardaloedd. Rydym ni'n meddwl y bydd plant a theuluoedd wrth eu boddau gyda hi. Mae popeth amdani'n gysylltiedig â chariad ac mae hi eisiau ein helpu ni i wella ein cymuned. Rydym ni'n cynnal cystadleuaeth fel bod plant yr ysgolion lleol yn gallu cynllunio'r logo fydd yn rhan o'n brand newydd. Bydd y logo yn ymddangos ar y crys-T y bydd Bridget yr Arth yn ei wisgo. @ILYnysowen

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©