Y tair cymuned ar ddeg bellach yn rhan o'r tîm

Y tair cymuned ar ddeg bellach yn rhan o'r tîm

12 Rhag 2016

Mae gennym ni newyddion cyffrous iawn. Erbyn hyn, mae ein tair cymuned ar ddeg i gyd yn rhan o raglen Buddsoddi Lleol.

Ym mis Tachwedd bu i'r ddwy gymuned olaf ymuno a'r rhaglen: Glyn yng ngogledd Cymru a Trowbridge a Llaneirwg yn ne Cymru.

Mae ardal Glyn ym Mae Colwyn yn amgylchynu llawer o ganol tref Bae Colwyn, Parc Eirias, y Ganolfan Ddinesig ac ardal breswyl sy'n cynnwys hen eiddo Fictoraidd yn bennaf. 

Mae Trowbridge a Llaneirwg yn gymunedau cyfagos i'r dwyrain o Gaerdydd. Mae dros 16,000 o bobl yn byw yn yr ardal sy'n ei gwneud yr ardal fwyaf rydym ni'n gweithio ynddi.

Dywedodd Chris Johnes, Prif Weithredwr BCT: "Mae hi'n gyfnod diddorol iawn i'r rhaglen yn enwedig gan fod y tair cymuned ar ddeg i gyd bellach yn rhan o'r tîm. Mae rhai cymunedau ar fin dechrau dod â'u cynlluniau Hybu Newid ynghyd tra bod eraill megis dechrau ar eu proses ymgynghori. Mae yma gyfleoedd gwych i'r cymunedau ddysgu o'i gilydd ac yn 2017 byddwn ni'n cynnal llawer o ddigwyddiadau Dysgu ar y Cyd lle gall pobl o'r cymunedau ddod ynghyd a rhannu profiadau a gwybodaeth."

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2022©